TĂNG TỐC

21.000204.000

Thành phần:

Vitamin A(min)2.500.000 UI
Vitamin D3(min)625.000 UI
Vitamin E(min)…7.500 mg
Vitamin B1(min)….5.000 mg
Vitamin B2(min)….2.500 mg
Vitamin B6(min)..3.125 mg
Vitamin B12(min)……50 mg
Lysine(min)…….20.000 mg
Glucose vừa đủ : 1.000g

Sử dụng:

Dùng 100 g / 100 lít nước uống hoặc 100 g / 50 kg thức ăn. Dùng liên tục.

Xóa
TĂNG TỐC