3B VIP INJ

19.600182.500

CÔNG THỨC:

Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin ATP, Dung môi vừa đủ

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/5 kg thể trọng/ ngày.
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/10kg thể trọng/ ngày.
Heo nái: 1ml/10-15kg thể trọng trước khi đẻ 3-5 ngày.
Trâu bò: 1ml/ 20kg thể trọng/ngày.
Gà, vịt: 1ml/4kg thể trọng/ngày
Dùng liên tục 3 – 5 ngày.

Xóa
3B VIP INJ