ADE BC INJ

62.000295.000

THÀNH PHẦN:

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6, Nicotinamide, Dung môi vừa đủ

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày Heo trên 50kg: 1ml/15kg thể trọng/ngày
Heo nái: 1ml/15-20kg thể trọng trước khi đẻ 3-5 ngày.
Heo nọc: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày.
Bê, dê, cừu: 1ml/20-25kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/30-40kg thể trọng/ngày Dùng liên tục 2-3 ngày.

Xóa
ADE BC INJ