MEBILACTYL 4 WAY W.S

38.000690.000

GIẢM STRESS, ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG RUỘT, TĂNG NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI

THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis* (min): 1×109 CFU

Saccharomyces cerevisiae (min): 1×108 CFU

Vitamin K3 (min): 5.000 mg

Vitamin B12* (min): 30 mg

Selenium* (min-max): 200-300 mg

Vitamin C (min): 50.000mg

Sodium chloride* (min-max): 24-25g

Potassium chloride* (min-max): 20,6-21,6g

Glucose vừa đủ: 1kg

LỢI ÍCH CỦA VIỆC BỔ SUNG SẢN PHẨM

Đối với gia cầm:

Giảm stress do nhiệt độ, di chuyển đàn, làm vaccine, giai đoạn đẻ trứng cao điểm, gia cầm non …

Ổn định hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa.

Gà đẻ: Tăng tỉ lệ đẻ, chất lượng trứng và kéo dài thời gian đẻ trứng.

Gà thịt: Kích thích tăng trưởng nhanh, tăng phẩm chất thịt.

Đối với heo:

Giảm stress do nhiệt độ, di chuyển đàn, làm vaccine, giai đoạn heo sau cai sữa, thay đổi thức ăn…

Ổn định hệ vi sinh đường ruột,  tăng khả năng tiêu hóa.

Heo con sau cai sữa: Kích thích tăng trưởng nhanh

Heo nái: Tăng khả năng tạo sữa.

Heo nọc: Hạn chế stress, tăng khả năng tạo tinh trùng.

 

MEBILACTYL 4 WAY W.S
MEBILACTYL 4 WAY W.S