KITASAMYCINE

45.000880.000

Phòng: 1g/30 – 40kg thể trọng hoặc 1g/4 lít nước uống, dùng 3-4 ngày.
Định kỳ 10-15 ngày/đợt.
Trị bệnh: 1g/15 – 20kg thể trọng, hoặc 1g/2 lít nước uống.
Dùng trong 5-7 ngày.

KITASAMYCINE