ATROPIN INJ

27.000

THÀNH PHẦN:

Atropin sulfate, Dung môi vừa đủ

SỬ DỤNG:

Tiêm bắp
Trâu,bò: 1ml/10 – 15kg thể trọng.
Heo: 1ml: 7-10kg thể trọng.

ATROPIN INJ