CANXI ONE S BÒ SỮA

151.000730.000

THÀNH PHẦN:

Phospho (P2O5), Calcium phosphate monobasic, Magnesium phosphate monobasic, Sodium phosphate monobasic, Manganese phosphate monobasic, Zinc phosphate monobasic, Copper phosphate monobasic, Cobalt phosphate monobasic.

SỬ DỤNG:

Gia cầm và heo :
Liều tổng quát : 1ml/2kg thể trọng. Hoặc 1ml/2lít nước uống, dùng liên tục.

Khi gia cầm, gia súc có biểu hiện: stress, giảm ăn, chậm lớn, vỏ trứng mỏng, cắn mổ, yếu chân, bại liệt: dùng liều gấp đôi, dùng liên tục 5-7 ngày.

Xóa
Canxi One S Bò Sữa
CANXI ONE S BÒ SỮA