VITAMIN C 30%

18.600176.000

Thành phần:

Vitamin C(min)…….. 300g
Glucose vừa đủ: : 1.000g

Sử dụng:

1g/15 – 20kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước
Trong thời gian điều trị: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống.

Xóa
VITAMIN C 30%