CEFTI LA Bò Sữa

280.000

THÀNH PHẦN:

Ceftiofur HCl Sterile, Dung môi vừa đủ.

SỬ DỤNG:

Bò sữa: 1ml/20kg thể trọng,
1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ, bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 36-48 giờ tùy trường hợp.
Không cần ngưng sữa khi điều trị.

Xóa
CEFTI LA Bò Sữa