Betasone INJ

14.20056.000

THÀNH PHẦN:

Betamethasone , Dung môi vừa đủ

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày.

Heo lớn, bê, cừu, dê:  1ml/15kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng/ngày.
Dùng liên tục trong 2-3 ngày.

Betasone INJ