VIP-MONO COX

400.0001.580.000

Thành phần: Trimethoprim, Sulfadimethoxine, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Trên gia cầm :
Phòng bệnh : 1ml/20 – 25 kg thể trọng hoặc 1ml/2 lít nước uống, liên tục 2-3 ngày/đợt.
Điều trị : 1ml/10 – 15 kg thể trọng, hoặc 1ml/1 lít nước uống, dùng liên tục 3 ngày, ngưng thuốc 03 ngày rồi dùng tiếp 02 ngày.

Xóa
VIP-MONO COX