Mebi-Oxomix 20%

30.0001.430.000

Công thức

Oxolinic acid

Tá dược vừa đủ

Công dụng

Trên gia cầm:

Tiêu chảy do E.Colo

Thương hàn do Salmonella

Nhiễm trùng huyết do E.Coli

Tụ huyết trùng

Viên khớp do Mycoplasma

Bệnh hô hấp mãn tính (CDR) và các biến chứng của bệnh (CCRD)

Các bệnh nhiễm trùng kế phát sau các bệnh do virus như: Gumboro, Newcastle

Xóa
mebi Oxomix 20%
Mebi-Oxomix 20%