Bromhexine INJ

14.400130.000

THÀNH PHẦN:

Bromhexine hydrochloride: 600mg
Dung môi vừa đủ : 100ml

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo lớn: 1ml/15kg thể trọng/ngày
Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng/ngày.
Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng/ngày.
Dùng liên tục 2-3 ngày.

Xóa
Bromhexine INJ