ATP CALCIUM INJ

20.20086.000

THÀNH PHẦN:

Calcium Gluconate, Calcium Glucoheptonate, Dung môi vừa đủ

SỬ DỤNG:

Tiêm sâu bắp thịt hoặc pha với dịch truyền Glucose tiêm xoang bụng.
Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày. Heo trên 50kg: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Heo nái: 1ml/20kg thể trọng trước khi đẻ 3-5 ngày.
Heo nọc: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Bê, dê, cừu: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/20-30kg thể trọng/ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Xóa
ATP CALCIUM INJ