MEBI-BKC 80(TÔM)

235.0004.500.000

Sử dụng:

Diệt tảo lam: 1 lít / 3.000 m3 nước

Diệt vi khuẩn: 1 lít / 4.000 m3 nước

Dùng định kỳ: 1 lít / 5.000 – 6.000 m3 nước

Xóa
MEBI-BKC 80(TÔM)