CALPHOS

245.0004.700.000

THÀNH PHẦN:

Dung dịch Ca, P và nguyên tố vi lượng.

SỬ DỤNG:

2,5 ml / 1 kg thức ăn
1 lít / 1500 – 2000 m3 nước

Xóa
CALPHOS