DOXY(TÔM)

315.0001.150.000

SỬ DỤNG:

Phòng bệnh: 2 – 3g / 1 kg thức ăn Trị bệnh: 4g/ 1kg thức ăn

Xóa
DOXY(TÔM)