MEBI-IODINE(TÔM)

230.000

Sử dụng:

Diệt vi khuẩn, virus khi tôm bị bệnh: 1 lít / 4.000 m3 nước Định kỳ sát khuẩn môi trường nước: 1 lít / 8.000 m3 nước

Xóa
MEBI-IODINE(TÔM)