GROW ONE(TÔM)

295.0001.100.000

Sử dụng:

2g / 1kg thức ăn, dùng liên tục

Xóa
GROW ONE(TÔM)