CẮT TẢO (TÔM)

350.000660.000

SỬ DỤNG:

Diệt tảo quá mức: 1kg / 6.000m3 nước Giảm và ổn định tảo: 1kg / 8.000 – 10.000m3 nước

Xóa
CẮT TẢO (TÔM)