DEORASE(TÔM)

415.000800.000

SỬ DỤNG:

1g / 2 kg thức ăn 1kg / 4.000 m3 nước

Xóa
DEORASE(TÔM)