MEBI-IODINE(CÁ)

117.5004.300.000

DIỆT KHUẨN NGUỒN NƯỚC, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT

CÔNG THỨC

PVP Iodine……. 100 g

Dung môi vừa đủ…… 1 lít

CHỈ ĐỊNH

Sát trùng diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, làm sạch nguồn nước ao nuôi thủy sản. Sát trùng nhà xưởng, dụng cụ, trang thiết bị trong bể ươm.

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị ao: 1 lít/2.000 – 3.000m3 nước, 3 ngày trước khi thả giống.

Diệt vi khuẩn, virus: khi cá bị bệnh gan thận mủ, xuất huyết, phù đầu, sử dụng liều 1 lít /4.000-5.000m3 nước, trong 2 ngày liên tục.

Nên sử dụng 1 lít/8.000m3 nước. Định kỳ 10 ngày/lần.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC

Không cần thời gian ngưng thuốc.

Xóa
MEBI-IODINE(CÁ)