PRAZI-ONE(TÔM)

168.000622.000

Sử dụng:

Định kỳ xổ ký sinh trùng: 3 – 4g / 1 kg thức ăn

Trị bệnh: 5g / 1kg thức ăn

Xóa
PRAZI-ONE(TÔM)