BZ(TÔM)

390.0001.480.000

BZ(TÔM) – SẢN PHẨM DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG. XỬ LÝ ĐÁY AO, XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, BZ BAO GỒM CÁC CHỦNG VI SINH VẬT VÀ ENZYME THẾ HỆ MỚI NHẤT, BZ CÓ TÁC DỤNG NHANH VÀ KÉO DÀI, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI

Xóa
BZ(TÔM)