MEBI-BKC 80(CÁ)

210.0004.000.000

DIỆT KHUẨN NGUỒN NƯỚC

CÔNG THỨC

Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride ….480g

Dung môi vừa đủ ………….1.000ml

CHỈ ĐỊNH

Chất diệt khuẩn hữu hiệu. Diệt khuẩn,  virus, nấm, tảo lam.

Sát trùng nhà xưởng, dụng cụ, trang thiết bị trong bể ươm.

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị ao: 1 lít/1.500m3 – 2.000m3 nước, 2-3 ngày trước khi thả nuôi.

Diệt tảo lam: 1 lít/3.000m3 nước.

Diệt vi khuẩn, virus: 1 lít/4.000m3 nước.

Khi cá bị bệnh sử dụng 1 lít/3.000 m3 – 4.000 m3 , xử lý 2 ngày liên tục.

Nên sử dụng: 1 lít/5.000m3 – 6.000m3 nước.

Định kỳ 10 ngày/ lần.

MEBI-BKC 80(CÁ)