AXANTHIN RED

195.000740.000

THÀNH PHẦN

Canthaxanthin*(min)……………….. 2.000mg

Vitamin A (min)………………………..2.000.000UI

Vitamin D3 (min)……………………..625.000UI

Vitamin E (min)……………………….2.500mg

Vitamin B12 (min)…………………..25mg

Calcium gluconate (min-max)….40.000 – 60.000mg

Kháng sinh, chất cấm…………… Không có

Ethoxyquin……………………………không có

Phụ gia có chứa Adenosine triphosphate (ATP), Buta-phosphan, Selenium và Glucose vừa đủ    1kg

LIỀU DÙNG

Trộn vào thức ăn.

2-3g/1kg thức ăn tương đương 1kg/500kg thức ăn, dùng liên tục trong suốt thời gian nuôi.

Tôm 1 tháng cuối trước khi thu hoạch: trộn 3-5g/1kg thức ăn tương đương 1kg/250-350kg thức ăn.

AXANTHIN RED