ATP SORBITOL B12

16.500725.000

Thành phần:

Sorbitol(min)……….. 100g
Vitamin B12(min) : … 15mg
Methionine (min)..15.000mg
Glucose : 1000g

Sử dụng:

Gia cầm : 1g/5 -10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5-7 ngày
Heo : trộn đều vào thức ăn : 1kg/250kg thức ăn, dùng liên tục 3-5 ngày

Xóa
ATP SORBITOL B12