ADE BC COMPLEX(BỘT TRỘN)

95.0002.300.000

Thành phần:

Vitamin A(min) 2.500.000 UI
Vitamin D3(min) 625.000 UI
Vitamin E (min)…2.500 mg
Vitamin B1(min)…2.500 mg
Vitamin B2(min)..1.250 mg
Vitamin B6(min).2.000 mg
Vitamin B12(min)…..20 mg
Vitamin C(min).25.000 mg
Phụ gia vừa đủ :… 1kg

Sử dụng:

1kg /500kg thức ăn, dùng liên tục.
Hoặc 1kg/250kg thức ăn, dùng 5-7 ngày. Định kỳ 1 tháng dùng 1-2 đợt.

Xóa
ADE BC COMPLEX(BỘT TRỘN)