TYLOCAN 20% INJ

49.000230.000

Thành phần: Tylosin tartrate, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Heo trên 50kg và gia súc khác: 1ml/15kg thể trọng/ngày.
Gia cầm: 1ml/5 – 8 kg thể trọng/ngày.
Điều trị 3 – 5 ngày.

TYLOCAN 20% INJ