TYLODOX WS

16.4001.530.000

Thành phần:

Tylosin tartrate : 100g

Doxycycline HCl: 200g
Tá dược vừa đủ : 1kg

Sử dụng:

Trên gà, vịt, cút: liều tổng quát: 1g/15-20 kg thể trọng.
Phòng: dùng 2-3 ngày
Gà, vịt con, gà vịt đẻ, gà giống: 1g/ 4 lít nước uống
Gà thịt. vịt thịt: 1g/ 2-3 lít nước uống
Trị: gấp đôi liều phòng,
dùng 3-5 ngày.

Xóa
TYLODOX WS