TYLAN 200 LA

61.000290.000

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP

THÀNH PHẦN:

Tylosin base: 20g
Dung môi vừa đủ: 100ml

SỬ DỤNG:

Tiêm sâu vào bắp thịt. Tiêm một liều có tác dụng kéo dài 48h.
Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng.
Heo lớn: 1ml/ 15kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/ 20kg thể trọng.
Trâu bò: 1ml/ 30kg thể trọng.

TYLAN 200 LA