MEBI-SPECLIN

11.000510.000

Thành phần:

Lincomycin: 22,2 g

Spectinomycin:44,4g
Tá dược vừa đủ : 1kg

Sử dụng:

Trên heo và gia súc:
Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng.
Phòng: 100g/100kg thức ăn, dùng 3-4 ngày.
Trị: 100g/50kg thức ăn, dùng 5-7 ngày.
Trên gia cầm:
Liều tổng quát:1g/10kg thể trọng.
Phòng: 1g/2 lít nước uống, dùng 2-3 ngày.
Trị: gấp đôi liều phòng, dùng 3-5 ngày.

MEBI-SPECLIN