MEBI-ONE(TÔM)

330.0001.230.000

Sử dụng:

Phòng bệnh: 2 – 3 g / 1kg thức ăn

Điều trị: 5g / 1 kg thức ăn

Xóa
MEBI-ONE(TÔM)