MEBI-COX 2.5%

39.000720.000

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, GÀ ĐI PHÂN MÁU TƯƠI

Dung dịch uống

CÔNG THỨC

Toltrazuril: 2,5g

Dung môi vừa đủ: 100ml

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

Phòng và trị hiệu quả các loại cầu trùng trên heo, gia cầm và thỏ.

Đặc biệt hiệu quả trên gà đi phân máu tươi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho thú mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Không dùng cho thú bị suy giảm chức năng gan hoặc thận.

SỬ DỤNG

Gia cầm:

Phòng bệnh: 1ml/ 2 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày/đợt.

Gà công nghiệp: Đợt 1 lúc 11 – 12 ngày tuổi, đợt 2 lúc 22 – 23 ngày tuổi.

Gà thả vườn: Đợt 1 lúc 2 tuần tuổi, đợt 2 lúc 4 tuần tuổi, đợt 3 lúc 7 tuần tuổi.

Gà đẻ, gà giống: Mỗi 3 tháng cho uống 1 đợt trong 2 ngày liên tục.

Trị bệnh: 1ml/1 lít nước uống, dùng liên tục 2 ngày, ngưng thuốc 5 ngày rồi dùng tiếp 2 ngày.

Heo con, thỏ: 0,5-1ml/con/ ngày, dùng liên tục trong 2 ngày hoặc 1ml/10kg thể trọng.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc: 12 ngày trước khi giết thịt.

 

Xóa
MEBI-COX 2.5%