IMMUNO ONES

15.600700.000

Thành phần: Betaine, Fructose , Oligosaccharide, Dung môi vừa đủ .

Sử dụng:

Trên gia cầm:
Liều tổng quát: 1ml / 10 kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1ml/ 1 lít nước uống, dùng liên tục từ 2- 3 ngày. Định kỳ 2 – 3 tuần dùng một đợt.
Hỗ trợ điều trị: Dùng kết hợp với kháng sinh: 2ml / 1 lít nước uống, liên tục từ 3-5 ngày.

Xóa
IMMUNO ONES