FENSOL-SAFETY

3.850490.000

Thành phần:

Fenbendazole: 40g
Levamisole: 20g
Tá dược vừa đủ : 1kg

Sử dụng:

Sử dụng 1 liều duy nhất, trộn đều thuốc vào thức ăn hoặc pha nước uống
Trâu, Bò, dê, cừu: 1g/10kg thể trọng, tương đương 25g/250kg thể trọng
Heo: 1g/8kg thể trọng, tương đương 25g/200kg thể trọng.
Heo thịt: xổ lãi trước khi đưa xuống chuồng nuôi thịt và lặp lại sau 2 tháng
Nái: xổ lãi trước khi đưa vào chuồng đẻ
Nọc: định kỳ 6 tháng xổ 1 lần.
Gà, Vịt, Cút: 1g/5kg thể trọng. Định kỳ 2 tháng xổ 1 lần

Xóa
FENSOL-SAFETY