DEORASE(CÁ)

190.000730.000

Sử dụng:

1g/ 2kg thức ăn
1kg/ 4000 – 6000 m3 nước

Xóa
DEORASE(CÁ)