CEFTI ONE(TÔM)

348.0001.350.000

SỬ DỤNG:

Phòng bệnh: 2 – 3g / 1 kg thức ăn Trị bệnh: 4g / 1kg thức ăn

CEFTI ONE(TÔM)