Đặc Trị Tiêu Chảy INJ

23.600103.000

THÀNH PHẦN:

Enrofloxacin, Dung môi vừa đủ.

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/3 – 5 kg thể trọng
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/7 – 10 kg thể trọng
Trâu, bò: 1ml/15 kg thể trọng
Gia cầm: 1ml/2 – 3 kg thể trọng

Đặc Trị Tiêu Chảy INJ