BZ(CÁ)

179.000696.000

Sử dụng:

Tháng thứ 1 và 2: 250g/ 7000m3 nước

Tháng thứ 3 trở đi: 250g / 5000 m3 nước

Xóa
BZ(CÁ)