BENDA SAFETY

3.100345.000

Thành phần: Fenbendazole, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

Sử dụng 1 liều duy nhất.
Trên heo: 25g/ 100kg thể trọng.
Nái: Xổ lãi trước khi đưa vào chuồng đẻ
Nọc: Nên xổ 6 tháng 1 lần.
Heo cai sữa: Xổ lãi khi xuống chuồng nuôi thịt.

BENDA SAFETY