VITAMIN C 15%

8.300665.000

Thành phần:

Vitamin C(min)……..150g
Glucose vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

Gia cầm và heo : 1g/2lít nước hoặc 1g/ 1kg thức ăn, dùng liên tục.

Xóa
VITAMIN C 15%