TRISULPHA

4.300360.000

Thành phần: Trimethoprim Sulphadimidine, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

Heo và gia súc:
Liều tổng quát: 1g/15-20kg thể trọng
Trị bệnh: trộn đều 100g/50kg thức ăn, dùng liên tục trong 5-7 ngày.
Gà, vịt, cút:
Liều tổng quát: 1g/10-15kg thể trọng
Trị bệnh: hòa tan 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục trong 5-7 ngày.
Phòng bệnh: 1/2 liều điều trị, dùng liên tục trong 3-5 ngày.

Xóa
TRISULPHA