Oxytetra 200 LA

40.800447.500

Thành phần
Oxytetracycline: 20g
Dung môi vừa đủ : 100ml

Sử dụng:
Heo con: 1ml/10kg thể trọng.
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/ 15kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng.
1 mũi tiêm duy nhất cho 48 giờ

Xóa
Oxytetra 200 LA