MEBI-TAKTIC

145.0001.300.000

Thành phần: Amitraz, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Trên gia súc: 100ml/50-70 lít nước và ngâm con vật hoặc xịt cho đến khi ướt.
Heo con, heo thịt: 5ml/1l nước/lần /tuần cho đến khi khỏi hẵn.
Heo nái, heo nọc: 20ml/1 lít nước/lần/tuần cho đến khi khỏi hẳn.
Lặp lại điều trị sau 7-10 ngày.

Xóa
MEBI-TAKTIC