GENTAMOX AC

15.6001.430.000

Thành phần: Amoxicillin trihydrate, Gentamicin sulphate, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

Trên gia cầm:
Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng.
Phòng bệnh: dùng liên tục 3-4 ngày
Gà con, gà đẻ, gà giống:
1g/2-3 lít nước uống.
Gà thịt: 1g/2 lít nước uống.
Trị bệnh: gấp đôi liều phòng. Dùng liên tục 5-7 ngày.
Trên gia súc:
Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng.
Phòng bệnh: 100g/100kg thức ăn, dùng liên tục 3-4 ngày.
Trị bệnh: gấp đôi liều phòng. Dùng liên tục 5-7 ngày.

Xóa
GENTAMOX AC