FLORDOX

6.6002.550.000

Thành phần: Florfenicol: 25g , Doxycycline HCl: 50g, Tá dược vừa đủ : 1kg.

Sử dụng:

Gà, Vịt, Cút:
Liều Tổng quát: 1g/5-7 kg thể trọng, pha vào nước.
Phòng: 1g/1 lít nước uống, dùng 3-5 ngày.
Trị: gấp đôi liều phòng, dùng 5-7 ngày.
Heo và gia súc:
Liều tổng quát :1g / 15 kg thể trọng trộn vào thức ăn.
Phòng: 1kg/500kg thức ăn, dùng 3-5 ngày.
Trị: gấp đôi liều phòng, dùng 5-7 ngày.

Xóa
FLORDOX