FLOR 100 LA

32.600355.000

Thành phần: Florfenicol, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Heo con: 1ml/3 – 5 kg thể trọng
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/7 – 10 kg thể trọng
Trâu, bò: 1ml/15 kg thể trọng
Gia cầm: 1ml/2 – 3 kg thể trọng

FLOR 100 LA