AMPRO WS

17.000810.000

thành phần:

Amprolium Hydrochloride: 300 g

Tá dược đầy đủ: 1 Kg

Sử dụng:

Bê, nghé, cừu, dê:

Liều tổng quát: 1g/30 kg thể trọng/ngày

Phòng bệnh: 1g/35-40 kg thể trọng/ngày dùng liên tục trong 3-4 ngày

Trị bệnh: 1g/20 kg thể trọng/ngày dùng liên tục trong 5-7 ngày.

Gia cầm:

Liều tổng quát: 1g/20 kg thể trọng/ngày

Phòng bệnh: 1g/20-25 kg thể trọng/ngày hoặc 1g/3 lít nước uống dùng liên tục trong 3-4 ngày

Trị bệnh: 1g/10-15 kg thể trọng/ngày hoặc 1g/1.5 lít nước uống dùng liên tục trong 5-7 ngày.

 

 

Xóa
AMPRO WS