AMPRO WS

18.600890.000

Thuốc Thú Y AMPRO WS Đặc trị bệnh cầu trùng do Eimeria bovisE.zuernii trên bê, nghé, cừu, dê.

Xóa
AMPRO WS