AMPRO WS

17.000810.000

Thuốc Thú Y AMPRO WS Đặc trị bệnh cầu trùng do Eimeria bovisE.zuernii trên bê, nghé, cừu, dê.

Xóa
AMPRO WS