AMPICOLI VIP

135.0001.350.000

Thành phần: Ampicillin Trihydrate, Colistin Sulfate, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

Hòa tan vào nước uống

Phòng bệnh: 1g/30-40kg thể trọng hoặc 1g/2-3 lít nước uống. Dùng liên tục 3-4 ngày.

Trị bệnh: 1g/20-25kg thể trọng hoặc 1g/1-2 lít nước uống. Dùng liên tục 5-7 ngày.

Xóa
AMPICOLI VIP