AMPICOLI VIP

135.0001.350.000

Thành phần: Ampicillin Trihydrate, Colistin Sulfate, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

Gà, vịt, cút:
Liều tổng quát: 1g/10-15kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1g/15kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước uống , dùng liên tục 3 – 4 ngày.
Trị bệnh: 1g/7 – 10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 5 – 7 ngày.

Xóa
AMPICOLI VIP